Edirne, Türkiye – Milli Eğitim Bakanlığı’nca 1969 yılında öğretime açılan Edirne Eğitim Enstitüsü (Edirne Education Institute), Trakya Üniversitesi’nin Trakya bölgesinde tarihsel temelini oluşturan ilk yükseköğretim kurumudur. Trakya Üniversitesi 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur. Trakya Üniversitesi ile aynı durumda olan Gazi Üniversitesi, 1982 yılında kurulmuş olmasına rağmen, 1926 yılında kurulan Gazi Eğitim Enstitüsü’nün kuruluş yılı kabul edilmiştir. Bu nedenle, Trakya Üniversitesi’nin kuruluş yılı 1982 yılı yerine 1969 yılı esas alınması gerekir.

Edirne Eğitim Enstitüsü (Edirne Education Institute):

Amacı öğretmenlik mesleğinin etik ilkelerine ve temel yeterliklerine sahip, Türk toplumunun değerlerini ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, toplumsal olay ve olguları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirebilen, yaratıcı, üretken, demokrasi bilincini kazanmış öğretmenler yetiştirmek olan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1969-1970 Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretim süresi üç yıl olarak “Edirne Eğitim Enstitüsü” adı altında öğretime başlamıştır.

Başlangıçta Fen ve Tabiat Bilgileri (FTB) ile Matematik bölümleri olan Edirne Eğitim Enstitüsü’nde, daha sonra bu iki branşta gece öğretimine de geçilmiştir.

1978-1979 öğretim yılında öğretim süresi dört yıla çıkarılarak “Edirne Yüksek Öğretmen Okulu” adını almıştır. 1981-1982 öğretim yılında öğretim süresi iki yıla indirilmiş, 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Trakya Üniversitesi’ne bağlanarak “Edirne Eğitim Yüksekokulu” adını almıştır.

1989 – 1990 Eğitim – Öğretim yılından itibaren öğretim süresi 4 yıla çıkarılan yüksekokulun adı, 11 Temmuz 1992 tarih ve 12281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile “Eğitim Fakültesi “ olarak değiştirilmiştir.

İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi (Istanbul University Edirne Faculty of Medicine):

1974 yılında İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi kurulmuş, 1976 yılında Edirne’de Fakülte binalarının temeli atılmıştır. 1974-1975 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak, 1982 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde İstanbul’da faaliyet göstermiştir. 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Trakya Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Edirne Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi (Edirne State Academy of Engineering and Architecture):

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 1976 yılında kuruluşuna karar verilen Edirne Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi, Trakya Üniversitesi ve Mühendislik Fakültesi’nin temelini oluşturan bir yükseköğretim kurumu olarak 21 Şubat 1977 tarihinde öğretime başlamıştır.

Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1982 yılında, 2547 sayılı kanunun geçici 28. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı’nın yeniden düzenlenmesine dair 2680 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca kabul edilen 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 19. maddesi gereğince adı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne dönüştürülerek Trakya Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Bir başka husus ise Trakya bölgesinin ilk yükseköğretim kurumu olan Trakya Üniversitesi’nin 2022 yılı için düzenlediği kuruluş yılı etkinlikleri, önerilen 1969 kuruluş yılı baz alınarak 40. yıl yerine 53. yıl etkinlikleri olarak kutlanmalıdır.